8XBET

8XBET

Lịch thi đấu UEFA European 2023-2025 mới nhất hôm nay

 • Thứ Bảy, Ngày 15/06/2024
 • 02:00 - 15/06
  Germany
  VS
  Scotland
 • 20:00 - 15/06
  Hungary
  VS
  Switzerland
 • 22:59 - 15/06
  Spain
  VS
  Croatia
 • Chủ Nhật, Ngày 16/06/2024
 • 02:00 - 16/06
  Italy
  VS
  Albania
 • 20:00 - 16/06
  Poland
  VS
  Netherlands
 • 22:59 - 16/06
  Slovenia
  VS
  Denmark
 • Thứ Hai, Ngày 17/06/2024
 • 02:00 - 17/06
  Serbia
  VS
  England
 • 20:00 - 17/06
  Romania
  VS
  Ukraine
 • 22:59 - 17/06
  Belgium
  VS
  Slovakia
 • Thứ Ba, Ngày 18/06/2024
 • 02:00 - 18/06
  Austria
  VS
  France
 • 22:59 - 18/06
  Turkey
  VS
  Georgia
 • Thứ Tư, Ngày 19/06/2024
 • 02:00 - 19/06
  Portugal
  VS
  Czech Republic
 • 20:00 - 19/06
  Croatia
  VS
  Albania
 • 22:59 - 19/06
  Germany
  VS
  Hungary
 • Thứ Năm, Ngày 20/06/2024
 • 02:00 - 20/06
  Scotland
  VS
  Switzerland
 • 20:00 - 20/06
  Slovenia
  VS
  Serbia
 • 22:59 - 20/06
  Denmark
  VS
  England
 • Thứ Sáu, Ngày 21/06/2024
 • 02:00 - 21/06
  Spain
  VS
  Italy
 • 20:00 - 21/06
  Slovakia
  VS
  Ukraine
 • 22:59 - 21/06
  Poland
  VS
  Austria
 • Thứ Bảy, Ngày 22/06/2024
 • 02:00 - 22/06
  Netherlands
  VS
  France
 • 20:00 - 22/06
  Georgia
  VS
  Czech Republic
 • 22:59 - 22/06
  Turkey
  VS
  Portugal
 • Chủ Nhật, Ngày 23/06/2024
 • 02:00 - 23/06
  Belgium
  VS
  Romania
 • Thứ Hai, Ngày 24/06/2024
 • 02:00 - 24/06
  Switzerland
  VS
  Germany
 • 02:00 - 24/06
  Scotland
  VS
  Hungary
 • Thứ Ba, Ngày 25/06/2024
 • 02:00 - 25/06
  Albania
  VS
  Spain
 • 02:00 - 25/06
  Croatia
  VS
  Italy
 • 22:59 - 25/06
  France
  VS
  Poland
 • 22:59 - 25/06
  Netherlands
  VS
  Austria
 • Thứ Tư, Ngày 26/06/2024
 • 02:00 - 26/06
  England
  VS
  Slovenia
 • 02:00 - 26/06
  Denmark
  VS
  Serbia
 • 22:59 - 26/06
  Slovakia
  VS
  Romania
 • 22:59 - 26/06
  Ukraine
  VS
  Belgium
 • Thứ Năm, Ngày 27/06/2024
 • 02:00 - 27/06
  Georgia
  VS
  Portugal
 • 02:00 - 27/06
  Czech Republic
  VS
  Turkey
 • Thứ Bảy, Ngày 29/06/2024
 • 22:59 - 29/06
  [A2]
  VS
  [B2]
 • Chủ Nhật, Ngày 30/06/2024
 • 02:00 - 30/06
  [A1]
  VS
  [C2]
 • 22:59 - 30/06
  [C1]
  VS
  [D3]/[E3]/[F3]
 • Thứ Hai, Ngày 01/07/2024
 • 02:00 - 01/07
  [B1]
  VS
  [A3]/[D3]/[E3]/[F3]
 • 22:59 - 01/07
  [D2]
  VS
  [E2]
 • Thứ Ba, Ngày 02/07/2024
 • 02:00 - 02/07
  [F1]
  VS
  [A3]/[B3]/[C3]
 • 22:59 - 02/07
  [E1]
  VS
  [A3]/[B3]/[C3]/[D3]
 • Thứ Tư, Ngày 03/07/2024
 • 02:00 - 03/07
  [D1]
  VS
  [F2]
 • Thứ Sáu, Ngày 05/07/2024
 • 22:59 - 05/07
  39 WIN
  VS
  37 WIN
 • Thứ Bảy, Ngày 06/07/2024
 • 02:00 - 06/07
  41 WIN
  VS
  42 WIN
 • 22:59 - 06/07
  40 WIN
  VS
  38 WIN
 • Chủ Nhật, Ngày 07/07/2024
 • 02:00 - 07/07
  43 WIN
  VS
  44 WIN
 • Thứ Tư, Ngày 10/07/2024
 • 02:00 - 10/07
  45 WIN
  VS
  46 WIN
 • Thứ Năm, Ngày 11/07/2024
 • 02:00 - 11/07
  47 WIN
  VS
  48 WIN
 • Thứ Hai, Ngày 15/07/2024
 • 02:00 - 15/07
  49 WIN
  VS
  50 WIN

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá UEFA European mùa bóng 2023-2025 nhanh nhất

X

8XBET

X

8XBET

X

8XBET